LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) 2017. gada rezultāti

Nolikums         Tekošā mēneša rezultāti

                     

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
YL3IQ         4630 38852               43482 43482
YL2GD   2197 4683 8255 7103                 22238 22238

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 25337 33560 26941 35867 34965 38629               195299 195299
YL2OK   30966 26509 37487   31034 32971             158967 158967
YL2FZ 16103 18443 13692   26333 31140               105711 105711
YL2GD 11857 12362 17157 13823 17320                 72519 72519
YL2PJ       26142   24079 22288             72509 72509
YL3IQ 13983 17784 12905 20387                   65059 65059
YL2EM   5044   7844 9442 12566               34896 34896
YL3GEA 4662     1887 7509 10769 7309             32136 32136
YL3GU 3413   3451   2718 5886 5361             20829 20829
YL3AJT       6051 4827 7417               18295 18295
YL2IV             7239             7239 7239
SK0EN 75246 76326 93226 101919 85914 108499 101612             642742 642742
LY2R 32487 41356 43078 43859   44960               205740 205740
R1DM 17236 28449   31625 26064 32572 32741             168687 168687
ES2MC   38235   43327 41590   35576             158728 158728
UA1AJY 14566 22423   23291 17857 21640 24064             123841 123841
ES6FX 28720   16662 28176 24242 23931               121731 121731
UA1ANA 13306     26117 18997 18633 22572             99625 99625
R1AO   23813   21671 22538 24216               92238 92238
RA1AC 15580     26254 22503 25586               89923 89923
LY2HM 10951   15278 20605 18124 23275               88233 88233
EW7T     13507 15933 14178 20527 18976             83121 83121
LY2FN     16501 13474 14400 17337 20499             82211 82211
LY2BBF 7569 7556 3521 9847 9182 12634 11755             62064 62064
ES5EP   12875 10676 16341     14976             54868 54868
UA1ZFG     9966 12891 11944 16544               51345 51345
RA2FB 2538 3713 8955 5959 6883 11009 8291             47348 47348
RA1AJW   8975   3670   11688 8091             32424 32424
R1NW        8922 9651 9433               28006 28006
RD3FD 2945 6046 4445 9819   3337               26592 26592
R3CT       16630                   16630 16630
RA1TD     5406 10250                   15656 15656
RA1TL     5095 9685                   14780 14780
RA2FX   1239 1873 1306 2048 3805 3341             13612 13612
EW6FS     11635                     11635 11635
RW1AG 1750 2478 2843 3416 1091                 11578 11578
UA1ABJ     3036 5372   2578               10986 10986
ES5PC     10676                     10676 10676
ES0FX             9682             9682 9682
EW/RW3VM           7202               7202 7202
R1NI       1889 4579                 6468 6468
RN3DKQ 4775 1137                       5912 5912
R3LW           2622 1271             3893 3893
RA1AGJ   1037   1665   598 576             3876 3876
UA3XAC   2940                       2940 2940
RA1TM   2131                       2131 2131
RK1AA 1912                         1912 1912


  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  18126 24718 23913 20221 17500 23255               127733 127733
YL2OK 15446 19298 15120 11970   14082 18045             93961 93961
YL2GD 13769 9622 11868 7943 8263                 51465 51465
YL2FZ 11208 10269 10273 519 6873 10262               49404 49404
YL2EM   8666   4490   4011               17167 17167
YL3GEA 2224 3508 1298 2043 1298 3042 2162             15575 15575
YL3AJT           2314               2314 2314
SK0EN 50886 52783 51585 55653 50541 48893 57220             367561 367561
LY2R  21158 25741 24225     23100 25312             119536 119536
ES2MC   30109 19445     25291 25798             100643 100643
R1DM 19558 13560   13379 13092 17245 14990             91824 91824
R1AO 14103 12631 12018 12102 10917 14701               76472 76472
ES6FX 22430     17241 16705 19557               75933 75933
UA1AJY 6861 9101 11152 9689 6457 13454 13543             70257 70257
UA1ANA 8551   13403 5480     10459             37893 37893
LY2BBF 4338 6810 8652   985 4950               25735 25735
EW7T     7104 6247   5280               18631 18631
RA1AJW   2177   1116 1637 6472 6227             17629 17629
EW6FS     13792                     13792 13792
RW1AG 1612 1700 2146 1058 1662 1754 2905             12837 12837
RD3FD 2341 3805 2739 1950                   10835 10835
R1NW         3507 6414               9921 9921
UA1ZFG     1677 3207 2717                 7601 7601
RA2FB   2018 1441 602   1174 1779             7014 7014
RA1AC   4418                       4418 4418
RA2FX   2128 2097                     4225 4225
LY2HM 4045                         4045 4045
UA1ABJ   538   1071   2200               3809 3809
RA1TD       3606                   3606 3606
RN3DKQ   1145 1552                     2697 2697
R1BBE     1591                     1591 1591
RA1AGJ   1552                       1552 1552
R1NI       545 545                 1090 1090
RA1TM   777                       777 777

 


  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 14451 11441 10544 13975 8426 4874               63711 63711
YL2GD   4764 1315 6641 7824                 20544 20544
YL2FZ 3185 4467 4094 2170 2224                 16140 16140
YL2OW                           0 0
YL2IV                           0 0
   
SK0EN 24770 22576 22493 25683 32740                 128262 128262
LY2R 15985 16241 13936                     46162 46162
ES6FX 8235   7948 10638 8589                 35410 35410
R1DM 7229 8209   7407 7701                 30546 30546
ES2MC       7228                   7228 7228
UA1ANA 2370   2515                     4885 4885
RK1AA 1569 548 1232                     3349 3349
LY2FN         1912                 1912 1912
RW1AG 1018       547                 1565 1565    2007. gada rezultāti      2008. gada rezultāti      2009. gada rezultāti      2010. gada rezultāti     2011. gada rezultāti   2012. gada rezultāti

2013. gada rezultāti    2014. gada rezultāti     2015. gada rezultāti

Uz galveno LRAL lapu