LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) 2017. gada rezultāti

Nolikums         Tekošā mēneša rezultāti

                     

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
YL2GD   2197 4683 8255                   15135 15135


  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 25337 33560 26941 35867                   121705 121705
YL2OK   30966 26509 37487                   94962 94962
YL3IQ 13983 17784 12905 20387                   65059 65059
YL2GD 11857 12362 17157 13823                   55199 55199
YL2FZ 16103 18443 13692                     48238 48238
YL2PJ       26142                   26142 26142
YL2EM   5044   7844                   12888 12888
YL3GU 3413   3451                     6864 6864
YL3GEA 4662     1887                   6549 6549
YL3AJT       6051                   6051 6051
SK0EN 75246 76326 93226 101919                   346717 346717
LY2R 32487 41356 43078 43859                   160780 160780
ES2MC   38235   43327                   81562 81562
R1DM 17236 28449   31625                   77310 77310
ES6FX 28720   16662 28176                   73558 73558
UA1AJY 14566 22423   23291                   60280 60280
LY2HM 10951   15278 20605                   46834 46834
R1AO   23813   21671                   45484 45484
RA1AC 15580     26254                   41834 41834
ES5EP   12875 10676 16341                   39892 39892
UA1ANA 13306     26117                   39423 39423
LY2FN     16501 13474                   29975 29975
EW7T     13507 15933                   29440 29440
LY2BBF 7569 7556 3521 9847                   28493 28493
RD3FD 2945 6046 4445 9819                   23255 23255
UA1ZFG     9966 12891                   22857 22857
RA2FB 2538 3713 8955 5959                   21165 21165
R3CT       16630                   16630 16630
RA1TD     5406 10250                   15656 15656
RA1TL     5095 9685                   14780 14780
RA1AJW   8975   3670                   12645 12645
EW6FS     11635                     11635 11635
ES5PC     10676                     10676 10676
RW1AG 1750 2478 2843 3416                   10487 10487
R1NW        8922                   8922 8922
UA1ABJ     3036 5372                   8408 8408
RN3DKQ 4775 1137                       5912 5912
RA2FX   1239 1873 1306                   4418 4418
UA3XAC   2940                       2940 2940
RA1AGJ   1037   1665                   2702 2702
R1NI       2434                   2434 2434
RA1TM   2131                       2131 2131
RK1AA 1912                         1912 1912

 

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  18126 24718 23913 20221                   86978 86978
YL2OK 15446 19298 15120 11970                   61834 61834
YL2GD 13769 9622 11868 7943                   43202 43202
YL2FZ 11208 10269 10273 519                   32269 32269
YL2EM   8666   4490                   13156 13156
YL3GEA 2224 3508 1298 2043                   9073 9073
SK0EN 50886 52783 51585 55653                   210907 210907
LY2R  21158 25741 24225                     71124 71124
R1AO 14103 12631 12018 12102                   50854 50854
ES2MC   30109 19445                     49554 49554
R1DM 19558 13560   13379                   46497 46497
ES6FX 22430     17241                   39671 39671
UA1AJY 6861 9101 11152 9689                   36803 36803
UA1ANA 8551   13403 5480                   27434 27434
LY2BBF 4338 6810 8652                     19800 19800
EW6FS     13792                     13792 13792
EW7T     7104 6247                   13351 13351
RD3FD 2341 3805 2739 1950                   10835 10835
RW1AG 1612 1700 2146 1058                   6516 6516
UA1ZFG     1677 3207                   4884 4884
RA1AC   4418                       4418 4418
RA2FX   2128 2097                     4225 4225
RA2FB   2018 1441 602                   4061 4061
LY2HM 4045                         4045 4045
RA1TD       3606                   3606 3606
RA1AJW   2177   1116                   3293 3293
RN3DKQ   1145 1552                     2697 2697
UA1ABJ   538   1071                   1609 1609
R1BBE     1591                     1591 1591
RA1AGJ   1552                       1552 1552
RA1TM   777                       777 777
R1NI       545                   545 545  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 14451 11441 10544 13975                   50411 50411
YL2FZ 3185 4467 4094 2170                   13916 13916
YL2GD   4764 1315 6641                   12720 12720
YL2OW                           0 0
YL2IV                           0 0
   
SK0EN 24770 22576 22493 25683                   95522 95522
LY2R 15985 16241 13936                     46162 46162
ES6FX 8235   7948 10638                   26821 26821
R1DM 7229 8209   7407                   22845 22845
ES2MC       7228                   7228 7228
UA1ANA 2370   2515                     4885 4885
RK1AA 1569 548 1232                     3349 3349
RW1AG 1018                         1018 1018

    2007. gada rezultāti      2008. gada rezultāti      2009. gada rezultāti      2010. gada rezultāti     2011. gada rezultāti   2012. gada rezultāti

2013. gada rezultāti    2014. gada rezultāti     2015. gada rezultāti

Uz galveno LRAL lapu