LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) 2017. gada rezultāti

Nolikums         Tekošā mēneša rezultāti

                     

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
YL2GD   2197 4683                     6880 6880

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 24446 33560 26941                     84947 84947
YL2OK   30966 26509                     57475 57475
YL2FZ 16103 18443 13692                     48238 48238
YL3IQ 13983 17784 12905                     44672 44672
YL2GD 11857 12362 17157                     41376 41376
YL3GU 3413   3451                     6864 6864
YL2EM   5044                       5044 5044
YL3GEA 4662                         4662 4662

SK0EN 75246 76326 93226                     244798 244798
LY2R 32487 41356 43041                     116884 116884
R1DM 17236 28449                       45685 45685
ES6FX 28720   16662                     45382 45382
ES2MC   38235                       38235 38235
UA1AJY 14566 22423                       36989 36989
LY2HM 10951   15278                     26229 26229
R1AO   23813                       23813 23813
LY2BBF 7569 7556 3521                     18646 18646
LY2FN     16501                     16501 16501
RA1AC 15580                         15580 15580
EW7T     13507                     13507 13507
RD3FD 2945 6046 4445                     13436 13436
UA1ANA 13306                         13306 13306
ES5EP   12875                       12875 12875
RA2FB 2538 3713 8955                     15206 15206
EW6FS     11635                     11635 11635
ES5PC     10676                     10676 10676
UA1ZFG     9966                     9966 9966
RA1AJW   8975                       8975 8975
RW1AG 1750 2478 2843                     7071 7071
RN3DKQ 4775 1137                       5912 5912
RA1TD     5406                     5406 5406
RA1TL     5095                     5095 5095
RA2FX   1239 1927                     3166 3166
UA1ABJ     3043                     3043 3043
UA3XAC   2940                       2940 2940
RA1TM   2131                       2131 2131
RK1AA 1912                         1912 1912
RA1AGJ   1037                       1037 1037

 

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  18126 24718 23913                     66757 66757
YL2OK 15446 19298 15120                     49864 49864
YL2GD 13769 9622 11868                     35259 35259
YL2FZ 11208 10269 10273                     31750 31750
YL2EM   8666                       8666 8666
YL3GEA 2224 3508 1298                     7030 7030SK0EN 50886 52783 51585                     155254 155254
LY2R  21158 25741 24225                     71124 71124
ES2MC   30109 19445                     49554 49554
R1AO 14103 12631 12018                     38752 38752
R1DM 19558 13560                       33118 33118
UA1AJY 6861 9101 11152                     27114 27114
ES6FX 22430                         22430 22430
UA1ANA 8551   13403                     21954 21954
LY2BBF 4338 6810 8652                     19800 19800
EW6FS     13792                     13792 13792
RD3FD 2341 3805 2739                     8885 8885
EW7T     7104                     7104 7104
RW1AG 1612 1700 2146                     5458 5458
RA1AC   4418                       4418 4418
RA2FX   2128 2097                     4225 4225
LY2HM 4045                         4045 4045
RA2FB   2018 1441                     3459 3459
RN3DKQ   1145 1552                     2697 2697
RA1AJW   2177                       2177 2177
UA1ZFG     1677                     1677 1677
RA1AGJ   1552                       1552 1552
R1BBE     1591                     1591 1591
RA1TM   777                       777 777
UA1ABJ   538                       538 538

    

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 14451 11441                       25892 25892
YL2GD   4764                       4764 4764
YL2FZ 3185 4467                       7652 7652
YL2OW                           0 0
YL2IV                           0 0

SK0EN 24770 22576                       47346 47346
LY2R 15985 16241                       32226 32226
R1DM 7229 8209                       15438 15438
ES6FX 8235                         8235 8235
UA1ANA 2370                         2370 2370
RK1AA 1569 548                       2117 2117
RW1AG 1018                         1018 1018

2007. gada rezultāti      2008. gada rezultāti      2009. gada rezultāti      2010. gada rezultāti     2011. gada rezultāti   2012. gada rezultāti

2013. gada rezultāti    2014. gada rezultāti     2015. gada rezultāti

Uz galveno LRAL lapu