LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) 2017. gada rezultāti

Nolikums         Tekošā mēneša rezultāti

                     

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
YL2GD   2197 4683 8255 7103                 22238 22238
YL3IQ         4630                 4630 4630


  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 25337 33560 26941 35867 34965                 156670 156670
YL2OK   30966 26509 37487                   94962 94962
YL2FZ 16103 18443 13692   26333                 74571 74571
YL2GD 11857 12362 17157 13823 17320                 72519 72519
YL3IQ 13983 17784 12905 20387                   65059 65059
YL2PJ       26142                   26142 26142
YL2EM   5044   7844 9442                 22330 22330
YL3GEA 4662     1887 7509                 14058 14058
YL3AJT       6051 4827                 10878 10878
YL3GU 3413   3451   2718                 9582 9582
SK0EN 75246 76326 93226 101919 85914                 432631 432631
LY2R 32487 41356 43078 43859                   160780 160780
ES2MC   38235   43327 41590                 123152 123152
R1DM 17236 28449   31625 26064                 103374 103374
ES6FX 28720   16662 28176 24242                 97800 97800
UA1AJY 14566 22423   23291 17857                 78137 78137
R1AO   23813   21671 22538                 68022 68022
LY2HM 10951   15278 20605 18124                 64958 64958
RA1AC 15580     26254 22503                 64337 64337
UA1ANA 13306     26117 18997                 58420 58420
LY2FN     16501 13474 14400                 44375 44375
EW7T     13507 15933 14178                 43618 43618
ES5EP   12875 10676 16341                   39892 39892
LY2BBF 7569 7556 3521 9847 9182                 37675 37675
UA1ZFG     9966 12891 11944                 34801 34801
RA2FB 2538 3713 8955 5959 6883                 28048 28048
RD3FD 2945 6046 4445 9819                   23255 23255
R1NW        8922 9651                 18573 18573
R3CT       16630                   16630 16630
RA1TD     5406 10250                   15656 15656
RA1TL     5095 9685                   14780 14780
RA1AJW   8975   3670                   12645 12645
EW6FS     11635                     11635 11635
RW1AG 1750 2478 2843 3416 1091                 11578 11578
ES5PC     10676                     10676 10676
UA1ABJ     3036 5372                   8408 8408
R1NI       1889 4579                 6468 6468
RA2FX   1239 1873 1306 2048                 6466 6466
RN3DKQ 4775 1137                       5912 5912
UA3XAC   2940                       2940 2940
RA1AGJ   1037   1665                   2702 2702
RA1TM   2131                       2131 2131
RK1AA 1912                         1912 1912

 

  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  18126 24718 23913 20221 17500                 104478 104478
YL2OK 15446 19298 15120 11970                   61834 61834
YL2GD 13769 9622 11868 7943 8263                 51465 51465
YL2FZ 11208 10269 10273 519 6873                 39142 39142
YL2EM   8666   4490                   13156 13156
YL3GEA 2224 3508 1298 2043 1298                 10371 10371
SK0EN 50886 52783 51585 55653 50541                 261448 261448
LY2R  21158 25741 24225                     71124 71124
R1AO 14103 12631 12018 12102 10917                 61771 61771
R1DM 19558 13560   13379 13092                 59589 59589
ES6FX 22430     17241 16705                 56376 56376
ES2MC   30109 19445                     49554 49554
UA1AJY 6861 9101 11152 9689 6457                 43260 43260
UA1ANA 8551   13403 5480                   27434 27434
LY2BBF 4338 6810 8652   985                 20785 20785
EW6FS     13792                     13792 13792
EW7T     7104 6247                   13351 13351
RD3FD 2341 3805 2739 1950                   10835 10835
RW1AG 1612 1700 2146 1058 1662                 8178 8178
UA1ZFG     1677 3207 2717                 7601 7601
RA1AJW   2177   1116 1637                 4930 4930
RA1AC   4418                       4418 4418
RA2FX   2128 2097                     4225 4225
RA2FB   2018 1441 602                   4061 4061
LY2HM 4045                         4045 4045
RA1TD       3606                   3606 3606
R1NW         3507                 3507 3507
RN3DKQ   1145 1552                     2697 2697
UA1ABJ   538   1071                   1609 1609
R1BBE     1591                     1591 1591
RA1AGJ   1552                       1552 1552
R1NI       545 545                 1090 1090
RA1TM   777                       777 777


  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 14451 11441 10544 13975 8426                 58837 58837
YL2GD   4764 1315 6641 7824                 20544 20544
YL2FZ 3185 4467 4094 2170 2224                 16140 16140
YL2OW                           0 0
YL2IV                           0 0
   
SK0EN 24770 22576 22493 25683 32740                 128262 128262
LY2R 15985 16241 13936                     46162 46162
ES6FX 8235   7948 10638 8589                 35410 35410
R1DM 7229 8209   7407 7701                 30546 30546
ES2MC       7228                   7228 7228
UA1ANA 2370   2515                     4885 4885
RK1AA 1569 548 1232                     3349 3349
LY2FN         1912                 1912 1912
RW1AG 1018       547                 1565 1565


    2007. gada rezultāti      2008. gada rezultāti      2009. gada rezultāti      2010. gada rezultāti     2011. gada rezultāti   2012. gada rezultāti

2013. gada rezultāti    2014. gada rezultāti     2015. gada rezultāti

Uz galveno LRAL lapu