2018 gada UIV tabula
Apskatīties konkrēta mēneša lapu
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2AJ 31747 23182 33731 26426                   115086 115086
YL2OK   28375 30017 29176                   87568 87568
YL2TD 7399 5843 11342 5474                   30058 30058
YL3GEA 5267 6241 4457 7298                   23263 23263
YL2LW 6567 2101 8676 4536                   21880 21880
YL3IQ 8376     11458                   19834 19834
YL2II 3635 7281                       10916 10916
YL3AJT 4682 2783 2611 612                   10688 10688
YL2GD       9916                   9916 9916
YL3ES 2406 2023                       4429 4429
YL2MQ 4214                         4214 4214
YL3AJI 3001                         3001 3001
YL2FD 1097                         1097 1097
YL3IM 518 525                       1043 1043
YL3GED   578                       578 578
YL3CAAD       507                   507 507
YL3CAAK       507                   507 507
                               
SK0EN 65255 72956 68831 71383                   278425 278425
LY2R 39800   47394 45159                   132353 132353
ES2MC     35913 36372                   72285 72285
R1DM   21852 23774 25311                   70937 70937
UA1AJY 17302 15170 19519 17318                   69309 69309
UA1ANA   17696 21586 21707                   60989 60989
R1AO   17937 19072 20956                   57965 57965
EW7T   15784 18150 14736                   48670 48670
LY2BBF 11865 10585 9511 7141                   39102 39102
ES0FX 18986   18559                     37545 37545
R1NW    8482 8523 10725                   27730 27730
RA2FB 5573 4604 10278 6311                   26766 26766
SM5EPO       23654                   23654 23654
LY2FN 8589   12812                     21401 21401
RA1AC 15878                         15878 15878
EW6X   14349                       14349 14349
RD3FD 4292 2140 2140 5215                   13787 13787
RA1AJW   6054 6501                     12555 12555
RK1AA 2720 4611   4713                   12044 12044
UA1ZFG     9939                     9939 9939
UA1ABJ 1902   2887 3219                   8008 8008
RW1AG 1598   2216 2242                   6056 6056
RA2FX 2832     3174                   6006 6006
R1NI     3299                     3299 3299
RA1AGJ   2165                       2165 2165
RA1TM       900                   900 900
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  23519 26159 18045 21370                   89093 89093
YL2OK 17841 16063 12132 12761                   58797 58797
YL2LW 11206 2042   2288                   15536 15536
YL3GEA   4441 1343 2196                   7980 7980
YL2GD       4789                   4789 4789
YL3IM 507 518                       1025 1025
YL2TD                           0 0
YL3AJT                           0 0
YL2EM                           0 0
YL2QW                           0 0
YL3CAAE                           0 0
YL3CAAD                           0 0
YL3CAAC                           0 0
SK0EN 78279 47595 46212 56348                   228434 228434
LY2R  39332 26028 25627 30932                   121919 121919
R1DM 13802 14310 15783 17552                   61447 61447
ES0FX 24920   14824 17739                   57483 57483
UA1AJY 10624 11672 8693 9438                   40427 40427
R1AO 11257   13601 11948                   36806 36806
SM5EPO       30454                   30454 30454
ES2MC       25256                   25256 25256
LY2BBF 10222 3702 3917 5141                   22982 22982
EW6X 12458 9799                       22257 22257
EW7T 11032     2501                   13533 13533
RA2FX 11575     1905                   13480 13480
RA2FB 4908 1390 1767 1953                   10018 10018
R1NW 2898   2013 4247                   9158 9158
RK1AA     3790   3823                   7613 7613
RW1AG 1146 2186 1681 2254                   7267 7267
RD3FD 1038 4108                       5146 5146
UA1ABJ   1637 1053 2225                   4915 4915
RA1AJW 4010                         4010 4010
RA1AGJ 2143   538 538                   3219 3219
R1LB     1672                     1672 1672
R1NI 545     545                   1090 1090
                               
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 11279 15436 15799                     42514 42514
YL2GD                           0 0
YL2FZ                           0 0
YL2IV                           0 0
YL2OW                           0 0
   
SK0EN 27024 28378 26258                     81660 81660
ES6FX 9241 9773 6988                     26002 26002
R1DM   8404 9100                     17504 17504
SM5EPO     13840                     13840 13840
R1AX   9316                       9316 9316
RK1AA 2543 1597 1597                     5737 5737
RW1AG 1018 1632 1592                     4242 4242
R1NW 1948                         1948 1948
R1LB   1592                       1592 1592