2018 gada UIV tabula
Apskatīties konkrēta mēneša lapu
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
50    
YL2GD         62382 7426               69808 69808
YL3IQ         20447 13800 8958             43205 43205
YL3GED         9355                 9355 9355
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
144    
YL2OK   28375 30017 29176 32227 28591 37935             186321 186321
YL2AJ 31747 23182 33731 26426   33666 33104             181856 181856
YL2PJ         18118 19694 23507             61319 61319
YL3IQ 8376     11458 18644   13574             52052 52052
YL2TD 7399 5843 11342 5474 10161 7788               48007 48007
YL3GEA 5267 6241 4457 7298 7929 6382 5972             43546 43546
YL2GD       9916     28682             38598 38598
YL2LW 6567 2101 8676 4536 7694 3258 4540             37372 37372
YL3AJT 4682 2783 2611 612 7900                 18588 18588
YL3GV           8289 8290             16579 16579
YL2II 3635 7281     4533                 15449 15449
YL2FZ         10798                 10798 10798
YL3ES 2406 2023     5843                 10272 10272
YL2EM         4316   5587             9903 9903
YL2MQ 4214                         4214 4214
YL3AJI 3001                         3001 3001
YL3IM 518 525     1042                 2085 2085
YL2FD 1097           532             1629 1629
YL3CAAD       507 534                 1041 1041
YL3CAAK       507 534                 1041 1041
YL3GED   578                       578 578
YL3CAAJ         533                 533 533
YL3GU/P             2552                
                               
SK0EN 65255 72956 68831 71383 76032 88008 89583             532048 532048
LY2R 39800   47394 45159 40432 44949               217734 217734
R1DM   21852 23774 25311 30802 33378 32674             167791 167791
UA1AJY 17302 15170 19519 17318   26950 22466             118725 118725
ES2MC     35913 36372 41453                 113738 113738
R1AO   17937 19072 20956 21988 23237               103190 103190
UA1ANA   17696 21586 21707     20657             81646 81646
SM5EPO       23654 27888 21893               73435 73435
LY2BBF 11865 10585 9511 7141 11096 11085 11047             72330 72330
ES0FX 18986   18559   25512                 63057 63057
EW6X   14349       21897 24038             60284 60284
UA1ZFG     9939   17386 16086 14926             58337 58337
R1NW    8482 8523 10725 7023 5151 11523             51427 51427
EW7T   15784 18150 14736                   48670 48670
RA2FB 5573 4604 10278 6311 5348 6843 8853             47810 47810
SM6BFE         40092                 40092 40092
LY2FN 8589   12812     9101               30502 30502
RA1AJW   6054 6501       9229             21784 21784
RD3FD 4292 2140 2140 5215   6612               20399 20399
UA1ABJ 1902   2887 3219 4074 3904 3109             19095 19095
RK1AA 2720 4611   4713   6545               18589 18589
RA1AC 15878                         15878 15878
EU3AI             14431             14431 14431
RA2FX 2832     3174 2130                 8136 8136
RW1AG 1598   2216 2242   1688               7744 7744
R1NI     3299   2656                 5955 5955
RW1AG         3047   2859             5906 5906
ES6FX             5020             5020 5020
RA1AGJ   2165     1599                 3764 3764
EW7T         3757                 3757 3757
UA1AV             1609             1609 1609
RA1TM       900                   900 900
                               
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
432    
YL2AJ  23519 26159 18045 21370 25943 25913               140949 140949
YL2OK 17841 16063 12132 12761 17273 17353               93423 93423
YL2LW 11206 2042   2288 4458 3351               23345 23345
YL3GEA   4441 1343 2196 2873 1841               12694 12694
YL3IQ           8743               8743 8743
YL2GD       4789                   4789 4789
YL3AJT         1281                 1281 1281
YL3IM 507 518                       1025 1025
YL3CAAK         515                 515 515
                               
SK0EN 78279 47595 46212 56348 57819 60004               346257 346257
LY2R  39332 26028 25627 30932 27598 11388               160905 160905
R1DM 13802 14310 15783 17552 22233 22715               106395 106395
SM5EPO       30454 25345 26478               82277 82277
ES0FX 24920   14824 17739                   57483 57483
UA1AJY 10624 11672 8693 9438   13425               53852 53852
ES2MC       25256   27245               52501 52501
R1AO 11257   13601 11948 12886                 49692 49692
LY2BBF 10222 3702 3917 5141 5110 5317               33409 33409
EW6X 12458 9799       7742               29999 29999
R1NW 2898   2013 4247 3759 2417               15334 15334
RA1AC           14392               14392 14392
EW7T 11032     2501                   13533 13533
RA2FX 11575     1905                   13480 13480
RA2FB 4908 1390 1767 1953 1767 1230               13015 13015
RW1AG 1146 2186 1681 2254 3459 1098               11824 11824
RK1AA     3790   3823 3561                 11174 11174
ES6FX           9902               9902 9902
UA1ABJ   1637 1053 2225   552               5467 5467
RD3FD 1038 4108                       5146 5146
RA1AJW 4010                         4010 4010
RA1AGJ 2143   538 538                   3219 3219
R1LB     1672                     1672 1672
R1NI 545     545                   1090 1090
                               
  Janv Febr Marts Aprilis Maijs Junijs Julijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris   pēc 9 menesiem kopā
1296    
YL2AJ 11279 15436 15799 14156   10409 14220             81299 81299
YL2GD       3870 2378 6236 4158             16642 16642
YL2FZ             4804             4804 4804
   
SK0EN 27024 28378 26258 29634 34490   34478             180262 180262
LY2R       18782 16647   18877             54306 54306
SM5EPO     13840 13570 15800   9269             52479 52479
R1DM   8404 9100 9707 14028   8797             50036 50036
ES6FX 9241 9773 6988 9720 9627                 45349 45349
RK1AA 2543 1597 1597 1597 3226                 10560 10560
UA1ANA       2789 5266   2017             10072 10072
R1AX   9316                       9316 9316
ES0FX             9291             9291 9291
SM6BFE       7515                   7515 7515
RW1AG 1018 1632 1592 1612                   5854 5854
R1NW 1948       1603   1680             5231 5231
RW1AG         1668                 1668 1668
R1LB   1592                       1592 1592